خانه / آموزش اخیر

آموزش اخیر

وزیر آموزش و پرورش: آماری از تعداد دانش‌آموزان بازداشتی در حوادث اخیر نداریم

وزیر آموزش و پرورش: آماری از تعداد دانش‌آموزان بازداشتی در حوادث اخیر نداریمرکنا وزیر آموزش و پرورش: آماری از تعداد دانش‌آموزان بازداشتی در حوادث اخیر نداریم رکناوزیر آموزش و پرورش: آماری از تعداد دانش‌آم...

ادامه مطلب »

واکنش وزیر آموزش و پرورش به ناآرامی‌های اخیر

واکنش وزیر آموزش و پرورش به ناآرامی‌های اخیرپارس نیوز واکنش وزیر آموزش و پرورش به ناآرامی‌های اخیر پارس نیوزواکنش وزیر آموزش و پرورش به ناآرامی‌های اخیر ...

ادامه مطلب »