خانه / اخبار مدرسه جدید

اخبار مدرسه جدید

شرایط پرداخت حق مهدکودک به زنان شاغل آموزش و پرورش !

شرایط پرداخت حق مهدکودک به زنان شاغل آموزش و پرورش !نوداد شرایط پرداخت حق مهدکودک به زنان شاغل آموزش و پرورش ! نودادشرایط پرداخت حق مهدکودک به زنان شاغل آموزش و پرورش ! ...

ادامه مطلب »

با پرداخت حقوق و پاداش پایان خدمت فرهنگیان مشکل حل می شود؟

با پرداخت حقوق و پاداش پایان خدمت فرهنگیان مشکل حل می شود؟نوآوران با پرداخت حقوق و پاداش پایان خدمت فرهنگیان مشکل حل می شود؟ نوآورانبا پرداخت حقوق و پاداش پایان خدمت ...

ادامه مطلب »

لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری

لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشورینظر به آزمایشی بودن قانون مدیریت خدمات کشوری –مصوب ۱۳۸۶- و با توجه به تجربیات حاصل از اجرای قانون مذکور، به منظور رفع ایرادات و دائمی نمودن قانون یادشده، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود: لایحه اصلاح و دائمی‌ نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری ماده

ادامه مطلب »

اقدامات مربوط به حوزه بازنشستگان و فرهنگیان

اقدامات مربوط به حوزه بازنشستگان و فرهنگیاننوآوران اقدامات مربوط به حوزه بازنشستگان و فرهنگیان نوآوراناقدامات مربوط به حوزه بازنشستگان و فرهنگیان ...

ادامه مطلب »

افزایش بودجه آموزش و پرورش در سال آینده

افزایش بودجه آموزش و پرورش در سال آیندهنوآوران افزایش بودجه آموزش و پرورش در سال آینده نوآورانافزایش بودجه آموزش و پرورش در سال آینده ...

ادامه مطلب »

نكته ای در مورد پاداش بازنشستگی فرهنگیان

نكته ای در مورد پاداش بازنشستگی فرهنگیانشما نیوز نكته ای در مورد پاداش بازنشستگی فرهنگیان شما نیوزنكته ای در مورد پاداش بازنشستگی فرهنگیان ...

ادامه مطلب »

اخبار فرهنگیان / پیشنهاد ۴ هزار میلیارد تومانی برای ترمیم حقوق بازنشستگان کشوری !

اخبار فرهنگیان / پیشنهاد ۴ هزار میلیارد تومانی برای ترمیم حقوق بازنشستگان کشوری !نوداد اخبار فرهنگیان / پیشنهاد ۴ هزار میلیارد تومانی برای ترمیم حقوق بازنشستگان کشوری ! نوداداخبار فرهنگیان / پ...

ادامه مطلب »

تاثیر تعیین سقف پاداش بازنشستگی در بودجه ۹۷ برای فرهنگیان

تاثیر تعیین سقف پاداش بازنشستگی در بودجه ۹۷ برای فرهنگیانایران استخدام تاثیر تعیین سقف پاداش بازنشستگی در بودجه ۹۷ برای فرهنگیان ایران اس&...

ادامه مطلب »

اقدامات جدید مربوط به فرهنگیان وبازنشستگان فرهنگی

اقدامات جدید مربوط به فرهنگیان وبازنشستگان فرهنگینوآوران اقدامات جدید مربوط به فرهنگیان وبازنشستگان فرهنگی نوآوراناقدامات جدید مربوط به فرهنگیان وبازنشستگان فرهنگی ...

ادامه مطلب »

بودجه آموزش و پرورش افزایش می‌یابد

بودجه آموزش و پرورش افزایش می‌یابدخبرنامه دانشجویان بودجه آموزش و پرورش افزایش می‌یابد خبرنامه دا&#160...

ادامه مطلب »