خانه / اخبار مدرسه (برگه 2)

اخبار مدرسه

لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری

لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشورینظر به آزمایشی بودن قانون مدیریت خدمات کشوری –مصوب ۱۳۸۶- و با توجه به تجربیات حاصل از اجرای قانون مذکور، به منظور رفع ایرادات و دائمی نمودن قانون یادشده، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود: لایحه اصلاح و دائمی‌ نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری ماده

ادامه مطلب »

اقدامات مربوط به حوزه بازنشستگان و فرهنگیان

اقدامات مربوط به حوزه بازنشستگان و فرهنگیاننوآوران اقدامات مربوط به حوزه بازنشستگان و فرهنگیان نوآوراناقدامات مربوط به حوزه بازنشستگان و فرهنگیان ...

ادامه مطلب »

میزان افزایش حقوق معلمان در سال ۹۷

میزان افزایش حقوق معلمان در سال ۹۷خبرنامه دانشجویان میزان افزایش حقوق معلمان در سال ۹۷ خبرنامه دا&#160...

ادامه مطلب »

افزایش بودجه آموزش و پرورش در سال آینده

افزایش بودجه آموزش و پرورش در سال آیندهنوآوران افزایش بودجه آموزش و پرورش در سال آینده نوآورانافزایش بودجه آموزش و پرورش در سال آینده ...

ادامه مطلب »

شنبه آزمون شمیم دانش جبرانی

شنبه آزمون شمیم دانش جبرانی👈 آزمون مجدد دوم دوره شمیم دانش ۹۹۵۰۶۱۴۶ ⭕️ زمان شروع آزمون: ساعت ۹ صبح شنبه ۳۰ دی ⭕️ زمان پایان آزمون: ساعت ۲۳ روز دوشنبه ۲ بهمن ⭕️ تعداد سوالات آزمون ده سوال و زمان آزمون ۱۵ دقیقه 👈 آزمون مجدد نهایی دوره شمیم دانش ۹۹۵۰۶۱۴۶ ⭕️ زمان شروع آزمون:

ادامه مطلب »

نكته ای در مورد پاداش بازنشستگی فرهنگیان

نكته ای در مورد پاداش بازنشستگی فرهنگیانشما نیوز نكته ای در مورد پاداش بازنشستگی فرهنگیان شما نیوزنكته ای در مورد پاداش بازنشستگی فرهنگیان ...

ادامه مطلب »

جزییاتی تازه از افزایش حقوق معلمان در لایحه بودجه دولتی سال 97

جزییاتی تازه از افزایش حقوق معلمان در لایحه بودجه دولتی سال 97نوداد جزییاتی تازه از افزایش حقوق معلمان در لایحه بودجه دولتی سال 97 نودادجزییاتی تازه از افزایش حقوق معلمان در لایحه بودجه دولتی ...

ادامه مطلب »

اخبار فرهنگیان / پیشنهاد ۴ هزار میلیارد تومانی برای ترمیم حقوق بازنشستگان کشوری !

اخبار فرهنگیان / پیشنهاد ۴ هزار میلیارد تومانی برای ترمیم حقوق بازنشستگان کشوری !نوداد اخبار فرهنگیان / پیشنهاد ۴ هزار میلیارد تومانی برای ترمیم حقوق بازنشستگان کشوری ! نوداداخبار فرهنگیان / پ...

ادامه مطلب »

تاثیر تعیین سقف پاداش بازنشستگی در بودجه ۹۷ برای فرهنگیان

تاثیر تعیین سقف پاداش بازنشستگی در بودجه ۹۷ برای فرهنگیانایران استخدام تاثیر تعیین سقف پاداش بازنشستگی در بودجه ۹۷ برای فرهنگیان ایران اس&...

ادامه مطلب »

اقدامات جدید مربوط به فرهنگیان وبازنشستگان فرهنگی

اقدامات جدید مربوط به فرهنگیان وبازنشستگان فرهنگینوآوران اقدامات جدید مربوط به فرهنگیان وبازنشستگان فرهنگی نوآوراناقدامات جدید مربوط به فرهنگیان وبازنشستگان فرهنگی ...

ادامه مطلب »