خانه / افزایش 97

افزایش 97

شرایط ومیزان افزایش حقوق معلمان درسال ۹۷

شرایط ومیزان افزایش حقوق معلمان درسال ۹۷جام نیوز شرایط ومیزان افزایش حقوق معلمان درسال ۹۷ جام نیوزشرایط ومیزان افزایش حقوق معلمان درسال ۹۷ ...

ادامه مطلب »

میزان افزایش حقوق معلمان در سال ۹۷

میزان افزایش حقوق معلمان در سال ۹۷خبرنامه دانشجویان میزان افزایش حقوق معلمان در سال ۹۷ خبرنامه دا&#160...

ادامه مطلب »

جزییات افزایش پلکانی حقوق فرهنگیان و سایر کارکنان دولت در سال ۹۷

جزییات افزایش پلکانی حقوق فرهنگیان و سایر کارکنان دولت در سال ۹۷نوداد جزییات افزایش پلکانی حقوق فرهنگیان و سایر کارکنان دولت در سال ۹۷ نودادجزییات افزایش پلکانی حقوق فرهنگیان و سایر کارکنان دو...

ادامه مطلب »

افزایش پلکانی حقوق کارکنان آموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی در سال ۹۷

افزایش پلکانی حقوق کارکنان آموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی در سال ۹۷نوداد افزایش پلکانی حقوق کارکنان آموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی در سال ۹۷ نودادافزایش پلکانی حقوق کارکنان آموزش و...

ادامه مطلب »

پیشنهاد افزایش 27 درصدی حقوق کارگران در سال 97

بازرس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگ&...

ادامه مطلب »