خانه / برای پرورش

برای پرورش

خبر خوش برای معلمان / تخصیص ۱۰۰درصدی اعتبارات و بهبود بودجه آموزش و پرورش

خبر خوش برای معلمان / تخصیص ۱۰۰درصدی اعتبارات و بهبود بودجه آموزش و پرورشنوآوران خبر خوش برای معلمان / تخصیص ۱۰۰درصدی اعتبارات و بهبود بودجه آموزش و پرورش نوآورانخبر خو...

ادامه مطلب »

خبری خوش برای بازنشستگان آموزش و پرورش استثنایی

خبری خوش برای بازنشستگان آموزش و پرورش استثناییافکار نیوز خبری خوش برای بازنشستگان آموزش و پرورش استثنایی افکار نیوزخبری خوش برای بازنشستگان آمو...

ادامه مطلب »

موافقت برای جذب نیرو در آموزش و پرورش

موافقت برای جذب نیرو در آموزش و پرورشنوآوران موافقت برای جذب نیرو در آموزش و پرورش نوآورانموافقت برای جذب نیرو در آموزش و پرورش ...

ادامه مطلب »

خبر خوش برای کارمندان زن آموزش و پرورش !

خبر خوش برای کارمندان زن آموزش و پرورش !نوداد خبر خوش برای کارمندان زن آموزش و پرورش ! نودادخبر خوش برای کارمندان زن آموزش و پرورش ! ...

ادامه مطلب »

خبر خوش برای فرهنگیان / ارائه کارت اعتباری خرید به کارکنان آموزش و پرورش !

خبر خوش برای فرهنگیان / ارائه کارت اعتباری خرید به کارکنان آموزش و پرورش !نوداد خبر خوش برای فرهنگیان / ارائه کارت اعتباری خرید به کارکنان آموزش و پرورش ! نودادخبر خوش برای فرهنگیان / ارائه کا...

ادامه مطلب »