خانه / بودجه ۹۷

بودجه ۹۷

تامین بودجه برای اجرای رتبه‌بندی معلمان در سال 97

تامین بودجه برای اجرای رتبه‌بندی معلمان در سال 97نوآوران تامین بودجه برای اجرای رتبه‌بندی معلمان در سال 97 نوآورانتامین بودجه برای اجرای رتبه‌بندی معلمان در سال 97 ...

ادامه مطلب »

بودجه آموزش و پرورش در سال 97 و کمی و کاستی های آن !

بودجه آموزش و پرورش در سال 97 و کمی و کاستی های آن !نوداد بودجه آموزش و پرورش در سال 97 و کمی و کاستی های آن ! نودادبودجه آموزش و پرورش در سال 97 و کمی و کاستی های آن ! ...

ادامه مطلب »

کم‌وکاست‌های بودجه آموزش‌وپرورش در سال ۹۷

کم‌وکاست‌های بودجه آموزش‌وپرورش در سال ۹۷مردم نیوز کم‌وکاست‌های بودجه آموزش‌وپرورش در سال ۹۷ مردم نیوزکم‌وکاست‌های بودجه آموزش‌وپرورش در سال ۹۷ ...

ادامه مطلب »

وضعیت نامناسب بودجه آموزش و پرورش برای سال ۹۷

وضعیت نامناسب بودجه آموزش و پرورش برای سال ۹۷افکار نیوز وضعیت نامناسب بودجه آموزش و پرورش برای سال ۹۷ افکار نیوزوضعیت نامناسب بودجه آموزش و پرور...

ادامه مطلب »

تغییر روش بودجه ریزی و شفاف سازی از ویژگی‌های لایحه بودجه ۹۷ است

تغییر روش بودجه ریزی و شفاف سازی از ویژگی‌های لایحه بودجه ۹۷ استرئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تغییر روش بودجه ریزی، شفاف سازی بودجه و عدم تمرکز آن از ویژگی های لایحه بودجه سال ۹۷ است. تغییر روش بودجه ریزی و شفاف سازی از ویژگی‌های لایحه بودجه ۹۷ است رئیس سازمان برنامه و بودجه […]

ادامه مطلب »