خانه / تخصیص

تخصیص

خبر خوش برای معلمان / تخصیص ۱۰۰درصدی اعتبارات و بهبود بودجه آموزش و پرورش

خبر خوش برای معلمان / تخصیص ۱۰۰درصدی اعتبارات و بهبود بودجه آموزش و پرورشنوآوران خبر خوش برای معلمان / تخصیص ۱۰۰درصدی اعتبارات و بهبود بودجه آموزش و پرورش نوآورانخبر خو...

ادامه مطلب »

علت عدم تخصیص بودجه به طرح رتبه‌بندی معلمان

علت عدم تخصیص بودجه به طرح رتبه‌بندی معلمانهارپی نیوز علت عدم تخصیص بودجه به طرح رتبه‌بندی معلمان هارپی نیوزعلت عدم تخصیص بودجه به طرح رتبه‌بندی...

ادامه مطلب »