خانه / خبر پرورش

خبر پرورش

خبر خوش برای معلمان / تخصیص ۱۰۰درصدی اعتبارات و بهبود بودجه آموزش و پرورش

خبر خوش برای معلمان / تخصیص ۱۰۰درصدی اعتبارات و بهبود بودجه آموزش و پرورشنوآوران خبر خوش برای معلمان / تخصیص ۱۰۰درصدی اعتبارات و بهبود بودجه آموزش و پرورش نوآورانخبر خو...

ادامه مطلب »

آخرین خبر از شرایط معلمان حق التدریس آموزش و پرورش !

آخرین خبر از شرایط معلمان حق التدریس آموزش و پرورش !نوداد آخرین خبر از شرایط معلمان حق التدریس آموزش و پرورش ! نودادآخرین خبر از شرایط معلمان حق التدریس آموزش و پرورش ! ...

ادامه مطلب »

خبر خوش برای کارمندان زن آموزش و پرورش !

خبر خوش برای کارمندان زن آموزش و پرورش !نوداد خبر خوش برای کارمندان زن آموزش و پرورش ! نودادخبر خوش برای کارمندان زن آموزش و پرورش ! ...

ادامه مطلب »

خبر خوش برای فرهنگیان / ارائه کارت اعتباری خرید به کارکنان آموزش و پرورش !

خبر خوش برای فرهنگیان / ارائه کارت اعتباری خرید به کارکنان آموزش و پرورش !نوداد خبر خوش برای فرهنگیان / ارائه کارت اعتباری خرید به کارکنان آموزش و پرورش ! نودادخبر خوش برای فرهنگیان / ارائه کا...

ادامه مطلب »