خانه / دانشگاه است

دانشگاه است

اعتبار دانشگاه به حضور استادان نوآور و تلاشگر در حوزه کارآفرینی و فناوری است

اعتبار دانشگاه به حضور استادان نوآور و تلاشگر در حوزه کارآفرینی و فناوری استرئیس دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل گفت: اعتبار دانشگاه به حضور استادان نوآور و تلاشگر در حوزه کارآفرینی و فناوری است. اعتبار دانشگاه به حضور استادان نوآور و تلاشگر در حوزه کارآفرینی و فناوری است رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل گفت: اعتبار دانشگاه […]

ادامه مطلب »

فعالیت دانشگاه فرهنگیان دچار انقطاع نشده است

فعالیت دانشگاه فرهنگیان دچار انقطاع نشده استایران آنلاین فعالیت دانشگاه فرهنگیان دچار انقطاع نشده است ایران آنلاینفعالیت...

ادامه مطلب »