خانه / روانشناسی مدرسه (برگه 5)

روانشناسی مدرسه

استخدام راننده جهت آژانس در شهرک فرهنگیانِ همدان

استخدام راننده جهت آژانس در شهرک فرهنگیانِ همدانایران استخدام استخدام راننده جهت آژانس در شهرک فرهنگیانِ همدان ایران استخ&#158...

ادامه مطلب »

تشکیل کمیته ای با مدیریت آموزش و پرورش

تشکیل کمیته ای با مدیریت آموزش و پرورشافکار نیوز تشکیل کمیته ای با مدیریت آموزش و پرورش افکار نیوزتشکیل کمیته ای با مدیریت آموزش و پرورش ...

ادامه مطلب »

خرید خدمات آموزشی جدید برای معلمان

خرید خدمات آموزشی جدید برای معلماننوآوران خرید خدمات آموزشی جدید برای معلمان نوآورانخرید خدمات آموزشی جدید برای معلمان ...

ادامه مطلب »

حق مهدکودک به زنان شاغل در آموزش و پرورش پرداخت می شود

حق مهدکودک به زنان شاغل در آموزش و پرورش پرداخت می شودهارپی نیوز حق مهدکودک به زنان شاغل در آموزش و پرورش پرداخت می شود هارپی نیوزحق مهدکودک به ...

ادامه مطلب »

بازنشستگان آموزش و پرورش در انتظار دریافت حقوق/حقوق‌ این افراد تا پایان هفته پرداخت می‌شود

بازنشستگان آموزش و پرورش در انتظار دریافت حقوق/حقوق‌ این افراد تا پایان هفته پرداخت می‌شودنوآوران بازنشستگان آموزش و پرورش در انتظار دریافت حقوق/حقوق‌ این افراد تا پایان هفته پرداخت می‌شود نوآ...

ادامه مطلب »

شرایط پرداخت حقوق جدید زنان شاغل آموزش و پرورش !

شرایط پرداخت حقوق جدید زنان شاغل آموزش و پرورش !نوداد شرایط پرداخت حقوق جدید زنان شاغل آموزش و پرورش ! نودادشرایط پرداخت حقوق جدید زنان شاغل آموزش و پرورش ! ...

ادامه مطلب »

خبری خوش برای بازنشستگان آموزش و پرورش استثنایی

خبری خوش برای بازنشستگان آموزش و پرورش استثناییافکار نیوز خبری خوش برای بازنشستگان آموزش و پرورش استثنایی افکار نیوزخبری خوش برای بازنشستگان آمو...

ادامه مطلب »

خرید خدمات آموزشی فرهنگیان ؛ از جبران کمبودها تا کیفیتی که نیست !

خرید خدمات آموزشی فرهنگیان ؛ از جبران کمبودها تا کیفیتی که نیست !نوداد خرید خدمات آموزشی فرهنگیان ؛ از جبران کمبودها تا کیفیتی که نیست ! نودادخرید خدمات آموزشی فرهنگیان ؛ از جبران کمبودها تا ک...

ادامه مطلب »

موافقت مجلس و دولت برای جذب نیرو در آموزش و پرورش/ فقط دانشگاه فرهنگیان مسیر استخدام نیست

موافقت مجلس و دولت برای جذب نیرو در آموزش و پرورش/ فقط دانشگاه فرهنگیان مسیر استخدام نیستهارپی نیوز موافقت مجلس و دولت برای جذب نیرو در آموزش و پرورش/ فقط دانشگاه فرهنگیان مسیر استخدام نیست ه&...

ادامه مطلب »

هدیه ۱ میلیاردی وزارت آموزش پرورش به فرهنگیان

هدیه ۱ میلیاردی وزارت آموزش پرورش به فرهنگیاننوآوران هدیه ۱ میلیاردی وزارت آموزش پرورش به فرهنگیان نوآورانهدیه ۱ میلیاردی وزارت آموزش پرورش به فرهنگیان ...

ادامه مطلب »