خانه / سایت مدرسه (برگه 19)

سایت مدرسه

طرح جدید آموزش و پرورش

طرح جدید آموزش و پرورشنوآوران طرح جدید آموزش و پرورش نوآورانطرح جدید آموزش و پرورش

ادامه مطلب »

مشکل سنوات ارفاقی معلمان حل می شود

مشکل سنوات ارفاقی معلمان حل می شودنوآوران مشکل سنوات ارفاقی معلمان حل می شود نوآورانمشکل سنوات ارفاقی معلمان حل می شود ...

ادامه مطلب »

سرانجام قانون جدید معلمان و فرهنگیان به کجا رسید؟

سرانجام قانون جدید معلمان و فرهنگیان به کجا رسید؟نوآوران سرانجام قانون جدید معلمان و فرهنگیان به کجا رسید؟ نوآورانسرانجام قانون جدید معلمان و فرهنگیان به کجا رسید؟ ...

ادامه مطلب »

بودجه آموزش و پرورش در سال 97 و کمی و کاستی های آن !

بودجه آموزش و پرورش در سال 97 و کمی و کاستی های آن !نوداد بودجه آموزش و پرورش در سال 97 و کمی و کاستی های آن ! نودادبودجه آموزش و پرورش در سال 97 و کمی و کاستی های آن ! ...

ادامه مطلب »

نحوه احتساب سوابق ایام حق‌التدریس معلمان اعلام شد

نحوه احتساب سوابق ایام حق‌التدریس معلمان اعلام شدنوآوران نحوه احتساب سوابق ایام حق‌التدریس معلمان اعلام شد نوآوراننحوه احتساب سوابق ایام حق‌التدریس معلمان اعلام شد ...

ادامه مطلب »

انجام اقدامات اصلاحی در ساختار صندوق ذخیره فرهنگیان

انجام اقدامات اصلاحی در ساختار صندوق ذخیره فرهنگیانمردم نیوز انجام اقدامات اصلاحی در ساختار صندوق ذخیره فرهنگیان مردم نیوزانجام اقدامات اصلاحی در ساختار صند...

ادامه مطلب »

درخواست خانم بازیگر از مسئولان آموزش و پرورش

درخواست خانم بازیگر از مسئولان آموزش و پرورشهارپی نیوز درخواست خانم بازیگر از مسئولان آموزش و پرورش هارپی نیوزدرخواست خانم بازیگر از مسئولان آمو...

ادامه مطلب »

وزیر آموزش و پرورش: نیاز به ۷۰ هزار معلم در مهر ۹۷/دختران مشکلاتِ قامتی بیشتری دارند

وزیر آموزش و پرورش: نیاز به ۷۰ هزار معلم در مهر ۹۷/دختران مشکلاتِ قامتی بیشتری دارندساعت 24 وزیر آموزش و پرورش: نیاز به ۷۰ هزار معلم در مهر ۹۷/دختران مشکلاتِ قامتی بیشتری دارند ساعت 24وزیر آموزش و پرورش: ...

ادامه مطلب »

ممنوعیت نقل و انتقال معلمان جدید تا ۱۰ سال

ممنوعیت نقل و انتقال معلمان جدید تا ۱۰ سالخبر فوری ممنوعیت نقل و انتقال معلمان جدید تا ۱۰ سال خبر فوریممنوعیت نقل و انتقال معلمان جدید تا ۱۰ سال ...

ادامه مطلب »