خانه / سایت مدرسه (برگه 40)

سایت مدرسه

افزایش بودجه آموزش و پرورش را با جدیت دنبال می‌کنیم

افزایش بودجه آموزش و پرورش را با جدیت دنبال می‌کنیمهارپی نیوز افزایش بودجه آموزش و پرورش را با جدیت دنبال می‌کنیم هارپی نیوزافزایش بودجه آموزش و...

ادامه مطلب »

اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان البرز

اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان البرزکندو اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان البرز کندواطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان البرز ...

ادامه مطلب »

برنامه ضمن خدمت

برنامه ضمن خدمت برنامه آزمون های ضمن خدمت   یک ❗️❗️ شمیم دانش ( ۲۸ ساعت ) آزمون دوم(در حال برگزاری) ۲۰ الی ۲۴ آذردرس ۸ تا ۱۶۲۵ درصد نمره نهایی ( ۵ نمره )   دو❗️❗️❗️ هوشمندسازی ( ۴۰ ساعت ) انتخاب نوع تمرین زمان آزمون های اصلی متعاقبا اعلام می شود   سه❗️❗️❗️❗️دوره

ادامه مطلب »

تعیین تکلیف نیروی انسانی آموزش و پرورش ظرف دو هفته آینده

تعیین تکلیف نیروی انسانی آموزش و پرورش ظرف دو هفته آیندهمردم نیوز تعیین تکلیف نیروی انسانی آموزش و پرورش ظرف دو هفته آینده مردم نیوزتعیین تکلیف نیروی انسانی...

ادامه مطلب »

بودجه آموزش و پرورش در اختیار شوراهای استانی قرار می‌گیرد

بودجه آموزش و پرورش در اختیار شوراهای استانی قرار می‌گیردهارپی نیوز بودجه آموزش و پرورش در اختیار شوراهای استانی قرار می‌گیرد هارپی نیوزبودجه آم...

ادامه مطلب »

اطلاعیه آموزش و پرورش برای مصاحبه آزمون استخدامی

اطلاعیه آموزش و پرورش برای مصاحبه آزمون استخدامیهارپی نیوز اطلاعیه آموزش و پرورش برای مصاحبه آزمون استخدامی هارپی نیوزاطلاعیه آموزش و پرورش برای...

ادامه مطلب »

اطلاعیه شهرستانهای استان تهران در رابطه با استخدام آموزش و پرورش سال 96

اطلاعیه شهرستانهای استان تهران در رابطه با استخدام آموزش و پرورش سال 96ایران استخدام اطلاعیه شهرستانهای استان تهران در رابطه با استخدام آموزش و پرورش سال 96 ایر&#...

ادامه مطلب »

تشکیل پرونده قبول شدگان نهایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان اصفهان

تشکیل پرونده قبول شدگان نهایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان اصفهانکندو تشکیل پرونده قبول شدگان نهایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان اصفهان کندوتشکیل پرونده قبول شدگان نهایی آزمون استخدامی آموزش و...

ادامه مطلب »

توضیحات وزیر آموزش و پرورش درباره علت سانحه اردوی راهیان نور

توضیحات وزیر آموزش و پرورش درباره علت سانحه اردوی راهیان نورایران آنلاین توضیحات وزیر آموزش و پرورش درباره علت سانحه اردوی راهیان نور ایران آن&#...

ادامه مطلب »

اطلاعیه آموزش و پرورش در مورد پذیرفته شدگان آزمون استخدامی

اطلاعیه آموزش و پرورش در مورد پذیرفته شدگان آزمون استخدامیفرتاک نیوز اطلاعیه آموزش و پرورش در مورد پذیرفته شدگان آزمون استخدامی فرتاک نیوزاطلاعی...

ادامه مطلب »