خانه / سایت مدرسه (برگه 50)

سایت مدرسه

اهمیت و ضرورت فعالیت های پژوهشی در آموزش و پرورش

اهمیت و ضرورت فعالیت های پژوهشی در آموزش و پرورشپارس نیوز اهمیت و ضرورت فعالیت های پژوهشی در آموزش و پرورش پارس نیوزاهمیت و ضرورت فعالیت های پژوهشی در آموزش...

ادامه مطلب »

آغاز فصل جدید در تعامل آموزش و پرورش و مردم !

آغاز فصل جدید در تعامل آموزش و پرورش و مردم !نوداد آغاز فصل جدید در تعامل آموزش و پرورش و مردم ! نودادآغاز فصل جدید در تعامل آموزش و پرورش و مردم ! ...

ادامه مطلب »

علت عدم پرداخت سنوات ارفاقی معلمان

علت عدم پرداخت سنوات ارفاقی معلمانایران استخدام علت عدم پرداخت سنوات ارفاقی معلمان ایران استخدامعلت عدم پردا...

ادامه مطلب »

معلمان در مدارس مامور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی هستند

معلمان در مدارس مامور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی هستندایران آنلاین معلمان در مدارس مامور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی هستند ایران آنل...

ادامه مطلب »

ورود معلمان و دانش‌ آموزان به اجرای طرح‌های پژوهشی

ورود معلمان و دانش‌ آموزان به اجرای طرح‌های پژوهشینیازنگار ورود معلمان و دانش‌ آموزان به اجرای طرح‌های پژوهشی نیازنگارورود معلمان و دانش‌ آموزان به اجرای طر...

ادامه مطلب »

تنها مسیر پیشرفت یک جامعه توجه به مقوله آموزش و پرورش است

تنها مسیر پیشرفت یک جامعه توجه به مقوله آموزش و پرورش استهارپی نیوز تنها مسیر پیشرفت یک جامعه توجه به مقوله آموزش و پرورش است هارپی نیوزتنها مسی...

ادامه مطلب »

ارائه مصوبه آزمون استخدام معلمان حق التدریس به صحن عمومی مجلس

ارائه مصوبه آزمون استخدام معلمان حق التدریس به صحن عمومی مجلسهارپی نیوز ارائه مصوبه آزمون استخدام معلمان حق التدریس به صحن عمومی مجلس هارپی نیوز...

ادامه مطلب »

«شرط سنی» پذیرش در دانشگاه فرهنگیان ! + عکس و جزییات

«شرط سنی» پذیرش در دانشگاه فرهنگیان ! + عکس و جزییاتنوداد «شرط سنی» پذیرش در دانشگاه فرهنگیان ! + عکس و جزییات نوداد«شرط سنی» پذیرش در دانشگاه فرهنگیان ! + عکس و جزییات ...

ادامه مطلب »

حق مرزی باید به آموزش و پرورش کردستان اختصاص یابد

حق مرزی باید به آموزش و پرورش کردستان اختصاص یابدهارپی نیوز حق مرزی باید به آموزش و پرورش کردستان اختصاص یابد هارپی نیوزحق مرزی باید به آموزش و ...

ادامه مطلب »

اعلام زمان نتایج آزمون استخدامی فرهنگیان !

اعلام زمان نتایج آزمون استخدامی فرهنگیان !نوداد اعلام زمان نتایج آزمون استخدامی فرهنگیان ! نوداداعلام زمان نتایج آزمون استخدامی فرهنگیان ! ...

ادامه مطلب »