خانه / شارلوا

شارلوا

پیروزی شارلوا مقابل ماسکرون/ سهم کاوه رضایی یک پاس گل بود

پیروزی شارلوا مقابل ماسکرون/ سهم کاوه رضایی یک پاس گل بود پیروزی شارلوا مقابل ماسکرون/ سهم کاوه رضایی یک پاس گل بود پیروزی شارلوا مقابل ماسکرون/ سهم کاوه رضایی یک پاس گل بود ...

ادامه مطلب »

پیروزی پر گل شارلوا در شب گلزنی رضایی

پیروزی پر گل شارلوا در شب گلزنی رضایی پیروزی پر گل شارلوا در شب گلزنی رضایی پیروزی پر گل شارلوا در شب گلزنی رضایی

ادامه مطلب »

شکست شارلوا با کاوه رضایی

شکست شارلوا با کاوه رضایی ایسنا: شارلوا پنجشنبه شب در هفته بیستم لیگ یک بلژیک برابر خنت قرار گرفت و با یک گل از میزبانش شکست خورد. کاوه رضایی در ترکیب اصلی شارلوا حضور داشت و 90 دقیقه بازی کرد. … شکست شارلوا با کاوه رضایی ایسنا: شارلوا پنجشنبه شب در هفته بیستم لیگ یک... Read Article →

ادامه مطلب »

شکست شارلوا با کاوه رضایی

شکست شارلوا با کاوه رضایی ایسنا: شارلوا پنجشنبه شب در هفته بیستم لیگ یک بلژیک برابر خنت قرار گرفت و با یک گل از میزبانش شکست خورد. کاوه رضایی در ترکیب اصلی شارلوا حضور داشت و 90 دقیقه بازی کرد. … شکست شارلوا با کاوه رضایی ایسنا: شارلوا پنجشنبه شب در هفته بیستم لیگ یک […]

ادامه مطلب »

توقف شارلوا در شب گلزنی رضایی

شارلوا باوجود گلزنی مهاجم ایرانی‌اش نتوا&#1...

ادامه مطلب »

توقف شارلوا در شب گلزنی رضایی

توقف شارلوا در شب گلزنی رضایی توقف شارلوا در شب گلزنی رضایی توقف شارلوا در شب گلزنی رضایی

ادامه مطلب »

پیروزی شارلوا در شب گلزنی رضایی

پیروزی شارلوا در شب گلزنی رضایی پیروزی شارلوا در شب گلزنی رضایی پیروزی شارلوا در شب گلزنی رضایی

ادامه مطلب »