خانه / مدرسه (برگه 3)

مدرسه

بودجه آموزش و پرورش افزایش می‌یابد

بودجه آموزش و پرورش افزایش می‌یابدخبرنامه دانشجویان بودجه آموزش و پرورش افزایش می‌یابد خبرنامه دا&#160...

ادامه مطلب »

تحول در وضعیت حق‌التدریسان و پرداختی‌‌های فرهنگیان

تحول در وضعیت حق‌التدریسان و پرداختی‌‌های فرهنگیاننوآوران تحول در وضعیت حق‌التدریسان و پرداختی‌‌های فرهنگیان نوآورانتحول در وضعیت حق‌التدریسان و پرداختی‌‌های فرهنگیا...

ادامه مطلب »

اخبار حقوق و دستمزد فرهنگیان در سال 96

اخبار حقوق و دستمزد فرهنگیان در سال 96ایران استخدام اخبار حقوق و دستمزد فرهنگیان در سال 96 ایران استخداماخبا...

ادامه مطلب »

اقدامات آموزش و پرورش برای حذف کنکور بی اثر است

اقدامات آموزش و پرورش برای حذف کنکور بی اثر استهارپی نیوز اقدامات آموزش و پرورش برای حذف کنکور بی اثر است هارپی نیوزاقدامات آموزش و پرورش برای ح...

ادامه مطلب »

استخدام آموزش و پرورش قزوین (خبر جدید)

استخدام آموزش و پرورش قزوین (خبر جدید)ایران استخدام استخدام آموزش و پرورش قزوین (خبر جدید) ایران استخداماستخ...

ادامه مطلب »

پرداخت بخشی دیگر از معوقات معلمان خارج از کشور/طرح آموزش و پرورش برای اعزام معلمان به کشورهای جدید

پرداخت بخشی دیگر از معوقات معلمان خارج از کشور/طرح آموزش و پرورش برای اعزام معلمان به کشورهای جدیدنواندیش پرداخت بخشی دیگر از معوقات معلمان خارج از کشور/طرح آموزش و پرورش برای اعزام معلمان به کشورهای جدید &#160...

ادامه مطلب »

طرح آموزش و پرورش برای اعزام معلمان به کشورهای جدید

طرح آموزش و پرورش برای اعزام معلمان به کشورهای جدیدایران آنلاین طرح آموزش و پرورش برای اعزام معلمان به کشورهای جدید ایران آنلا&#1740...

ادامه مطلب »

جزئیات دوره آموزشی پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی آموزش و پرورش

جزئیات دوره آموزشی پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی آموزش و پرورشایران استخدام جزئیات دوره آموزشی پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی آموزش و پرورش ایران &...

ادامه مطلب »

شرایط پذیرش درخواست بازنشستگی معلمان

شرایط پذیرش درخواست بازنشستگی معلمانشما نیوز شرایط پذیرش درخواست بازنشستگی معلمان شما نیوزشرایط پذیرش درخواست بازنشستگی معلمان ...

ادامه مطلب »

مشکلات تأخیر در پرداخت حقوق و مطالبات معلمان و فرهنگیان

مشکلات تأخیر در پرداخت حقوق و مطالبات معلمان و فرهنگیاننوآوران مشکلات تأخیر در پرداخت حقوق و مطالبات معلمان و فرهنگیان نوآورانمشکلات تأخیر در پرداخت حقوق و مطالبات معلم...

ادامه مطلب »