خانه / معلمان و

معلمان و

مبلغ عیدی معلمان و فرهنگیان

مبلغ عیدی معلمان و فرهنگیانشما نیوز مبلغ عیدی معلمان و فرهنگیان شما نیوزمبلغ عیدی معلمان و فرهنگیان

ادامه مطلب »

موج بازنشستگی‌ها در آموزش و پرورش و نحوه ساماندهی معلمان

موج بازنشستگی‌ها در آموزش و پرورش و نحوه ساماندهی معلمانفرتاک نیوز موج بازنشستگی‌ها در آموزش و پرورش و نحوه ساماندهی معلمان فرتاک نیوزموج بازنشس...

ادامه مطلب »

استخدام معلمان حق التدریس طبق ضوابط آموزش و پرورش

استخدام معلمان حق التدریس طبق ضوابط آموزش و پرورشکندو استخدام معلمان حق التدریس طبق ضوابط آموزش و پرورش کندواستخدام معلمان حق التدریس طبق ضوابط آموزش و پرورش ...

ادامه مطلب »