خانه / معلمان پرداخت

معلمان پرداخت

بطحایی: معوقات معلمان و فرهنگیان به زودی پرداخت می‌شود

بطحایی: معوقات معلمان و فرهنگیان به زودی پرداخت می‌شودنوآوران بطحایی: معوقات معلمان و فرهنگیان به زودی پرداخت می‌شود نوآورانبطحایی: معوقات معلمان و فرهنگیان به زودی پرد...

ادامه مطلب »

علت عدم پرداخت سنوات ارفاقی معلمان

علت عدم پرداخت سنوات ارفاقی معلمانایران استخدام علت عدم پرداخت سنوات ارفاقی معلمان ایران استخدامعلت عدم پردا...

ادامه مطلب »