خانه / و نداریم

و نداریم

وزیر آموزش و پرورش: آماری از تعداد دانش‌آموزان بازداشتی در حوادث اخیر نداریم

وزیر آموزش و پرورش: آماری از تعداد دانش‌آموزان بازداشتی در حوادث اخیر نداریمرکنا وزیر آموزش و پرورش: آماری از تعداد دانش‌آموزان بازداشتی در حوادث اخیر نداریم رکناوزیر آموزش و پرورش: آماری از تعداد دانش‌آم...

ادامه مطلب »

وزیر آموزش و پرورش: برای توزیع شیر مدارس فعلا پول نداریم

وزیر آموزش و پرورش: برای توزیع شیر مدارس فعلا پول نداریمرکنا وزیر آموزش و پرورش: برای توزیع شیر مدارس فعلا پول نداریم رکناوزیر آموزش و پرورش: برای توزیع شیر مدارس فعلا پول نداریم ...

ادامه مطلب »

سازمان حج و زیارت: تا شرایط فراهم نشود، سفر زیارتی به سوریه نداریم

سرپرست اداره کل حوزه ریاست، روابط عمومی و &#1575...

ادامه مطلب »

سازمان حج و زیارت: تا شرایط فراهم نشود، سفر زیارتی به سوریه نداریم

سازمان حج و زیارت: تا شرایط فراهم نشود، سفر زیارتی به سوریه نداریمسرپرست اداره کل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان حج و زیارت گفت: تحقق سفر به سوریه منوط به تامین شرایط و مقتضیات است. سازمان حج و زیارت: تا شرایط فراهم نشود، سفر زیارتی به سوریه نداریم سرپرست اداره کل … ادامه خواندن سازمان حج و زیارت: تا شرایط فراهم نشود، سفر زیارتی به سوریه نداریم

ادامه مطلب »