خانه / ۹۷ حقوق

۹۷ حقوق

شرایط ومیزان افزایش حقوق معلمان درسال ۹۷

شرایط ومیزان افزایش حقوق معلمان درسال ۹۷جام نیوز شرایط ومیزان افزایش حقوق معلمان درسال ۹۷ جام نیوزشرایط ومیزان افزایش حقوق معلمان درسال ۹۷ ...

ادامه مطلب »

بودجه ۹۷ فقط پاسخگوی حقوق معلمان

بودجه ۹۷ فقط پاسخگوی حقوق معلماننوآوران بودجه ۹۷ فقط پاسخگوی حقوق معلمان نوآورانبودجه ۹۷ فقط پاسخگوی حقوق معلمان ...

ادامه مطلب »

پیشنهاد افزایش 27 درصدی حقوق کارگران در سال 97

بازرس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگ&...

ادامه مطلب »

بودجه سال ۹۷ فقط پاسخگوی حقوق معلمان

بودجه سال ۹۷ فقط پاسخگوی حقوق معلمانفرتاک نیوز بودجه سال ۹۷ فقط پاسخگوی حقوق معلمان فرتاک نیوزبودجه سال ۹۷ فقط پاسخگوی حقوق معلمان ...

ادامه مطلب »